Inwestycja w Nowym Mieście Lubawskim

Impulsem do powstania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Warmia i Mzury była potrzeba budowy mieszkań dla mieszkańców miasta Olsztynek oraz Gminy, które zamierzają związać swoją przyszłość z regionem. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury jest dowodem owocnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Krajowym Zasobem Nieruchomości i jednostkami samorządu terytorialnego miasta Olsztynek. Pakiet Mieszkaniowy przygotowany przez Ministerstwo stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności.   

Rozwój mieszkalnictwa na Warmii i Mazurach to także gwarancja wysokiej jakości życia rozumiana jako zwiększenie dostępności mieszkań oraz poprawa warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju aktywności społecznej i przedsiębiorczości co prowadzić będzie do rozwoju gospodarczego naszego regionu. 

Program dedykowany jest dla osób i rodzin o umiarkowanych dochodach. Tym którzy nie posiadają zdolności kredytowej w związku z czym nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku deweloperskim,  ale posiadają tak zwaną zdolność „czynszową” i mogą regularnie płacić umiarkowany czynsz.  
 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury będzie mogła skorzystać środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Plus finansowanie z Funduszu Dopłat, pozostałe koszty związane z procesem budowlanym oparte zostaną o partycypację lokatorów i preferencyjny kredyt społecznego budownictwa czynszowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.